DASK Zorunlu Deprem Sigortası nedir?

DASK Zorunlu Deprem Sigortası; depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlara karşı teminat limitleri dahilinde nakit desteği sağlayan zorunlu bir sigortadır.

DASK Poliçesi zorunlu mudur?

DASK Poliçesi zorunludur.

DASK Poliçe süresi ne kadardır?

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir.

DASK Poliçesinin azami teminat limiti nedir?

Kasım 2021 itibariyle azami teminat limiti 320.000 TL.’dir.

DASK Sigorta Poliçesi yaptırmak için hangi bilgiler gereklidir?

Sigortalı Adı Soyadı, TCKN/VKN Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanım Şekli, Tapu Fotokopisi, Daire Brüt m2 bilgileri gerekmektedir.

DASK Sigorta Poliçesini nasıl satın alabilirim?

Turkcell Uygulamasında Hızlı İşlemler menüsünden Sigorta İşlemlerim'e girerek, Turkcell Mağazalarında DASK Zorunlu Deprem Sigortası QR'ını okutarak veya 0850 201 0 532 Turkcell Sigorta Müşteri Hizmetlerini arayarak gerekli şartları sağlamanız durumunda sigorta poliçenizi oluşturabilirsiniz. Ek olarak, web sitemizde DASK Zorunlu Deprem Sigortası sayfasından teklif alabilir ve poliçenizi oluşturabilirsiniz.

Poliçe süresi bitmeden önce yenileme işlemi yaptırılabilir mi?

Poliçenin süresi bitmeden önceki 60 gün içerisinde, poliçeyi düzenleyen satış kanalına başvurularak yenileme işlemi yaptırılabilir.

Hasar durumunda DASK Sigortası Poliçesi kapsamında ne yapılmalıdır?

Poliçe, Kimlik Bilgileri ile birlikte ALO DASK 125 aranmalıdır.

DASK Sigorta Poliçesi kapsamında indirim uygulanabilir mi?

Poliçe vade bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde yenilenen poliçelere, 1. 2. ve 3. yıl için %10, 3. yıl ve sonrasında takip eden yıllar için %20 oranında indirim uygulanır.

DASK Sigorta Poliçesi hangi abonelikler yaptırılırken talep edilir?

DASK sigorta poliçesi elektrik ve su abonelikleri yaptırılırken talep edilir.

Satıştan dolayı ikinci bir DASK Sigorta Poliçesi yaptırılırsa ilk yapılan poliçe iptal edilebilir mi?

Satıştan dolayı Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi iptal edilemez. Bu tür durumlarda, sonradan tanzim edilen ikinci poliçe iptal ettirilip, meskeni satın alan kişi adına mevcut poliçe üzerinde ‘’ menfaat değişikliği zeyili ‘’ yapılması gereklidir.

DASK Sigorta Poliçesi iptal ettirebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi zorunlu bir poliçe olup iptal edilemez. Sadece Genel Şartlar C2 ‘’ Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü ve İptaller’’ maddesi gereğince Mükerrer ve Riskin ortadan kalkması durumlarında iptal edilebilir.

Depremde sigortalı konutta hasar olmayıp sadece apartmanın ortak alanlarında (koridor, çatı vb) bir hasarın olması durumunda tazminat ödenir mi?

Depremde sigortalı konutta hasar olmayıp sadece ortak alanda hasar olması durumunda, sigortalının taşınmazdaki hissesi oranında tazminat ödemesi yapılır.

İnşa halindeki konutlar için DASK Sigorta Poliçesi yaptırılabilir mi?

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar kapsam dışı kalması sebebiyle DASK sigortasına tabi değildir.